Hướng dẫn sử dụng grep cho người mới bắt đầu


Grep là công cụ cơ bản trong linux/unix dùng để tìm kiếm từ khoá trong file hoặc từ input. Ngoài grep ra còn có egrep giống như grep -E, rgrep giống như grep -r và fgrep giống như grep -F.

Dưới đây là vài ví dụ đơn giản có thể dùng hàng ngày

1. Tìm từ khoá keyword trong tất cả các file trong thư mục hiện thời và hiện đường dẫn của file đó

grep -H -r "keyword" *

2. Tìm từ khoá kết hợp output từ lệnh khác

cat filename | grep 'something'
cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model'

3. Đếm số kết quả tìm được

$ grep -c false /etc/passwd
7

grep là công cụ rất nhanh và hữu ích. Hãy tìm hiểu thêm ở đây hoặc gõ “man grep” trong terminal. Chúc bạn thành công.

Advertisements

One thought on “Hướng dẫn sử dụng grep cho người mới bắt đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s